Opis projektu

Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD) je jednou z najčastejších diagnostikovaných ochorení u detí a mladistvých; 5-7% detí a mladých ľudí je postihnutých touto poruchou ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému (Polanczyk et al., 2007). Podľa odhadu v Maďarsku vo vzdelávacom systéme sa nachádza 70 000 takýchto detí, čo znamená, že v priemere v každej triede sa vyskytuje jedno dieťa so syndrómom ADHD.

Deti, ktoré ťažko ovládajú svoje vlastné správanie, ťažko sledujú a regulujú svoje emócie, majú ťažkosti pri získavaní priateľov alebo rozvíjajú pozitívne vzťahy s dospelými a zápasia s požiadavkami tradičných vzdelávacích štruktúr a praktík, sú veľkou výzvou pre rodičov aj učiteľov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto deti nevyvolávajú úmyselne túto náročnú výzvu svojim správaním. ADHD je vývinová porucha ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému, čo znamená, že je prítomná od narodenia v určitom rozsahu a ťažkosti u detí súvisia s rôznymi neurologickými a psychologickými vývojovými funkciami.



Najviac, skoro všetky deti s ADHD majú problémy s požiadavkami súčasného vzdelávacieho systému (napr., s tým aby sedeli v kľude a dokázali sa koncentrovať dlhší čas na činnosť). A predsa, so správnou podporou doma aj v škole deti s ADHD by vedeli zvyšovať svoj potenciál stať sa plnohodnotnými členmi svojej komunity. Avšak, ak sa tieto deti nenaučia správne zručnosti pre liečenie ich ťažkostí, potom im hrozia negatívne skúsenosti, ako napr. opakované neúspechy, nízke sebavedomie, nedokončenie školskej dochádzky, nezamestnanosť alebo aj väznenia, a rozvoj psychických problémov (ako sú depresia, úzkosť).Teda ADHD je problémom pre deti, pre ich rodiny a školy, aj pre širšiu komunitu a spoločnosť. ADHD sa dá dobre zvládnuť; nie je spojená s neschopnosťou učiť sa alebo s nízkou inteligenciou.

Cieľom programu je poskytnúť učiteľom materských škôl také nástroje, pomocou ktorých budú vedieť rozpoznať ADHD a prispieť k efektívnej podpore v každodennom vzdelávacom prostredí.

Zaviazali sme sa k inkluzívnemu prístupu, pri ktorom deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami majú rovnaké práva, študujú spolu so svojimi rovesníkmi a majú rovnaké vzdelávacie a rozvojové príležitosti ako zdravé deti, ktoré nemajú poruchy správania alebo iné výchovné ťažkosti.

V súčasnosti v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, ak rodičia zistia nezvyčajné správanie svojich detí, môžu sa obrátiť na špeciálne poradne, kde psychológovia vykonávajú odborné vyšetrenia. Vo väčšine prípadov odborné stanovisko obsahuje kognitívnu a behaviorálnu terapiu, ktorá si vyžaduje špeciálnu odbornú podporu. Takáto podpora je väčšinou k dispozícii vo veľkých mestách a centrálnych častiach týchto krajín. V ostatných častiach a regiónoch sa rodičia môžu spoliehať len na verejné vzdelávanie. V prípade ADHD v tejto situácii má najdôležitejšiu úlohu učiteľ. Prostredníctvom nášho projektu chceme podporiť učiteľov a ozbrojiť ich znalosťami a nástrojmi, ktoré dokážu účinne podporiť sociálne, emocionálne a / alebo behaviorálne potreby detí. Tak isto uznávame aj úlohu rodičov v oblasti vzdelávania a rozvoja detí. Rovnako by sme chceli podporiť rodičov, aby pochopili správanie svojich detí s cieľom získať vedomosti a zručnosti, aby ich deti mohli mať úspech v škole a v živote.

Sme si tiež vedomí toho, ako sa rozšírilo stigmovanie a negatívny postoj voči deťom s poruchou správania a ADHD. Často sa rodičia a učitelia obávajú sociálnych, emočných a/ alebo behaviorálnych ťažkostí a majú obzvlášť negatívny postoj voči deťom s ADHD.

Spoliehame sa na nich a na iných ľudí, aby rozpoznali a pochopili, že dieťa s problémovým správaním nám práve sprostredkuje (pretože inak nevie), že sa sám nedokáže vyrovnať s touto situáciou. Diagnóza ADHD je často prvým krokom k tomu, aby deti, rodiny a školy dosiahli zdroje a primeranú podporu.

Vytvorením návodu pre rodičov a učiteľov chceme poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie rôznych potrieb a ťažkostí s ADHD.

Projektoví partneri

RAABE KLETT (HU)
ADHD-MAGYAROSZÁG ALAPÍTVÁNY (HU)
COVENTRY UNIVERSITY (EN)
SPOJENA SKOLA (SK)
ELTE BÁRCZI (HU)
DE GYAKORLÓ ÓVODÁJA (HU)
ASOCIATIA CSIPKEROZSIKA (RO)

Sledujte nás na Facebooku!

Sledujte nás na Facebook-u a prečítajte si o projekte, o našich podujatiach a spoznajte naše najnovšie správy.

Ciele projektu

Aké sú očakávané výsledky počas a na konci projektu?

V rámci projektu sa vyvinuli tri produkty:

Digitálna príručka pre učiteľov materských škôl (O1): Poskytuje metodické usmernenie pre deti s ADHD. PDF formát je k dispozícii v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).

Digitálna príručka pre rodičov (O2): Poskytuje informácie o rozpoznávaní ADHD a pokyny na organizovanie každodenného života s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre dieťa s príznakmi ADHD. PDF formát je k dispozícii v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).

Súbor praktických cvičení pre pedagógov materských škôl: kde odborníci môžu nájsť nápady na rozvoj konkrétnych oblastí.


Medzinárodné projektové stretnutia
Budapešť, 2018
Coventry, 2018
Rožňava, 2019
Budapešť, 2019

Cieľové skupiny
O1 manuál: učitelia maďarských, slovenských a rumunských materských škôl
O2 manuál pre rodičov: s pomocou rodičov v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku

Školenie pracovníkov
Coventry, 2019

Konferencia o šírení informácií
Budapešť, 2019

Projekt v číslach

90

Chceme zapojiť 90 pedagógov materských škôl (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

180

Chceli by sme zapojiť do projektu 180 rodičov (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

600

Chceme osloviť 600 rodičov a učiteľov a ďalších zainteresovaných (rozhodujúcich činiteľov) s výsledkami projektu.

1200

Radi by sme oslovili 1200 ľudí na webových stránkach projektu a na stránke Facebook.

Správy

Novinky o projekte - február 2020

Príručky „Helping Hand“ sú vyhotovené a dostupné!

Výsledky viac ako 2-ročnej práce partnerov projektu, príručiek pre učiteľov a rodičov si môžete stiahnuť z našej webovej stránky!

Okrem týchto dvoch príručiek sme zostavili zbierku nápadov pre praktické úlohy, metódy a hry, ktoré budú predovšetkým pomáhať učiteľom pri ich každodennej práci v materskej škole.

Príručky dostali názov  „Malé kroky, veľké zmeny“, pretože k úspechu a k zmene pre deti s poruchami správania vedie cesta malými, trpezlivými krokmi. Neočakávajte okamžitý zázrak.

V príručkách kladieme veľký dôraz okrem techník zmien správania známych z literatúr a vytvorenia inkluzívneho prostredia pre dieťa na dobré vzťahy medzi dieťaťom, rodičmi a učiteľmi materských škôl, lebo ku skutočnej zmene môže dôjsť iba v emocionálne bezpečnej a dôveryhodnej atmosfére.

V čase prípravy sme sa samozrejme nemohli sústrediť na všetko, ale pokúsili sme si poskytnúť odpovede na najbežnejšie problémy a poskytnúť ku nim stratégie.

Odporúčame používateľom, aby sa naďalej učili, rozširovali svoje zbierky prostriedkov a nebáli si robiť malé kroky pre veľké zmeny!

Príručky môžete stiahnuť TU

Novinky z projektu - január 2020

Pozrite si videá z prezentácií konferencie Helping Hand na kanáli YouTube!

Tovább a Youtube csatornához!
Helping Hand kanáli


Novinky z projektu - december 2019

POZOR, VIANOCE!

Boldog és nyugodt Karácsonyt!

Ani napriek zimnýchj prázdnin príznaky ADHD na Vianoce nezmiznú.

Príprava Vianoc, vzrušenie z darčekov, veľa cukru, dni mimo denného režimu, trochu viac televízie, viac zmien a pohybu v domácnosti, všetko dráždi deti s príznakmi ADHD a deti senzibilné (a samozrejme aj nás, rodičov).

Čo môžeme urobiť doma, aby naše sviatky boli pokojné a pohodové?

Pripravte „slávnostný“ režim, pritom si snažte dodržať obvyklý denný režim dieťaťa. Dni treba zrežírovať tak, aby obsahovali pokojné obdobia s malým množstvom podnetov, a zdržte sa čím viac na čerstvom vzduchu vonku.

Pripravte ho na zmeny, na také, čo sa líši od bežného denného režimu.

Ak pôjdete s ním spolu na nákupy, vyberte taký čas, keď bude menej ľudí v obchode, dieťa by malo byť uvoľnené a najedené.

Ak príde návšteva, alebo sa rozhodnete ísť na návštevu, dopredu sa dohodnite na pravidlách, môžete zvoliť aj určité gesto, ktorým naznačíte, kedy sa má oddialiť na kus odpočinku, ak zbadáte, že má príliš veľa vzruchu a nedokáže sa ďalej ovládať.

Tieto návštevy (v závislosti od tolerancie dieťaťa) nesmú byť dlhšie ako 1 - 2 až 3 hodiny, zabezpečme pre dieťa takú hračku, plyšáka, omaľovánku alebo občerstvenie, ktorým vieme upútať jeho pozornosť, alebo ho vieme upokojiť.

Dajme mu úlohu, zapojme ho do príprav!

Nezabudnite ho pochváliť, odmeniť za dobré správanie!

Zachovajme pokoj, trpezlivosť a buďme vyrovnaní.

Majte na pamäti: sviatky sú aj o tom, aby sme sa navzájom viacej všímali, mali viac času na hranie spoločenských hier, rozprávali sa spolu, ROBILI veci SPOLOČNE na ktoré v bežných pracovných dňoch máme menej času alebo trpezlivosti. Nech je sviatok o tom, toto je pre deti najdôležitejšia vec a nato budú mať najkrajšie spomienky.

Prajeme všetkým rodičom, učiteľom, deťom šťastné a pokojné sviatky!

Zdroj: https://www.additudemag.com/daily-tips-surviving-the-holidays/
https://themilitarywifeandmom.com/how-to-deal-with-rude-kids-around-the-holidays/
https://www.understood.org/en/family/events-outings/holidays-celebrations/11-tips-to-help-kids-with-adhd-manage-the-holidays

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o projekte, zaregistrujte sa, a budete pravidelne informovaný o aktualitách!

Sledujte nás na Facebooku!


Spravodajca - 2019 november

Dňa 25. 11. 2019 sa konala konferencia projektu Helping Hand  na Univerzite  ELTE na Fakulte špeciálnej pedagogiky Gusztáva Bárcziho v Budapešti..

Materiály z konferencie môžete stiahnúť  v PDF formáte kliknutím na témy

10:00-10:05

Otvorenie

Szaniszló Szilvia, HU

generálny riaditeľ, Raabe Klett Kft.

10:05-10:25

Dieťa s ADHD vo výchovno- vzdelávacom procese  

Dr. Kiss László, HU referent odborného poradenstva a špeciálnej pedagogiky

 Ministerstvo ľudských zdrojov

10:25-10:40

Prezentácia projektu Helping Hand              

Rihay Zsuzsa, HU

Helping Hand Projekt Manager

10:40-12:10

“The curious case of ADHD” – Ojedinelé prípady ADHD     

Fintan O’Regan, UK

Behaviormanagment  Tréning expert 

12:10-13:00

Obedňajšia prestávka

13:00- 13:30

A Metodické príručky pre rodičov a pedagógov, výskumy týkajúce sa projektu   

Dr. Csákvári Judit, HU, Dr. Kate Carr-Fanning, Dr. Tanya Rihtman, UK

ELTE Bárczi /Coventry University (Univerzitní partneri projektu)

13:30 – 15:00

Workshopy: Každodenné stratégie na doma aj do materskej školy

A202, A18, A19, A10 sály.

1.Rozvíjanie senzomotorických schopností

Balogh Beáta, Szabó Gábor, HU

Materská škola: „Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyakorló Óvodája“ pri Univezite v Debrecíne

2. Práca s emóciami, výkonné funkcie

Gáspár Edit, Czipa Melinda, RO

Csipkerózsika Egyesület –Združenie Šípková Ruženka

3.  Relaxácia, kreativita, sebavyjadrovanie 

Szentpétery Gabriella, Jóna Erika, SK

Sš Komenského, Rožňava

4.Téning pre rodičov: emocionálna práca , prostredie, denný režim, dôslednosť

Cseriné Demeter Bernadett, Hajdú Ágnes, HU

Nadácia ADHD, Maďarsko


Novinky z projektu - september 2019

Fakulta špeciálnej pedagogiky Univerzity ELTE Bárczi Gusztáv, na základe v projekte pripravených príručiek začína sériu 4 workshopov pre učiteľov materských škôl na tému ADHD s názvom „Kľúč riešenia“.

Megoldókulcs

Témy, prednášajúci, dátum a miestnosť:

 1. Kľúčový fenomén: ADHD Dr. Mohai Katalin 4.október 2019 (A/202)
 2. Kľúčový účinkujúci: Rodič Borsos Zsófia, Drs. 25. október 2019 (A/67)
 3. Kľúčová kompetencia: Samoregulácia Cs. Dr. Ferenczi Szilvia 8. November 2019  (A/67)
 4. Kľúčová otázka: Podpora Dr. Csákvári Judit 22. November 2019 (A/06)

Miesto: 1097 Bp. Ecseri út 3.

Čas: každý deň medzi 15:30-17:30.

Účasť je bezplatná ale je viazaná registráciou a je obmedzená na 25 osôb. Prosíme vás v rámci možností, aby sa z každej inštitúcie prihlásilo po 1-1učiteľov!

Registrácia: https://forms.gle/bVLkeB3BVCFJuo5z8

Srdečne Vás čakáme!


Novinky z projektu - august 2019

ADHD. Malé kroky, veľké zmeny

Záverečná konferencia projektu v Budapešti, dňa 25. októbra 2019

Výsledky dvojročnej práce projektu Erasmus + Helping Hand predstaví 7-členné konzorcium na bezplatnej medzinárodnej diseminačnej konferencii Fakulty špeciálnej pedagogiky Univerzity ELTE, Gusztáva Bárcziho, 5.októbra 2019. V rámci projektu sme vyvinuli nástroje a pre rodičov a učiteľov materských škôl so zameraním na vekové skupiny detí materských škôl, ktoré im pomôžu rozpoznať ADHD v rannom veku a prispieť k účinnej podpore v ich každodennom vzdelávacom prostredí a doma.

Naše príručky pre rodičov a pedagógov poskytujú potrebné vedomosti a zručnosti na prevenciu a zvládanie rôznych potrieb a ťažkostí.

Príručky sa zameriavajú na meniace sa postoje, na prístupy založené na silné stránky osobnosti detí, na stratégie zmeny správania a na vytváranie inkluzívneho prostredia a zdôrazňujú význam spolupráce so zainteresovanými stranami.

Počas konferencie majú účastníci možnosť získať informácie z prvej ruky o testovacích skúsenostiach príručiek pre rodičov a učiteľov a zároveň sa obohatia praktickými metódami, ktoré môžu využiť doma a v materskej škole.

Primárnymi cieľovými skupinami našej konferencie sú učitelia materských škôl, psychológovia materských škôl, výchovný poradcovia, (učitelia a študenti inštitúcií odbornej prípravy učiteľov MŠ, ale na 30% voľných miest očakávame aj rodičov, ktorých sa to týka).

Podrobné informácie: https://raabe.hu/adhd-kis-lepesek-nagy-valtozasok/

Všetky miesta sa zaplnili a nemôžeme prijať žiadne ďalšie prihlášky.

Z odborného 120 hodinového povinného výcviku odpočítame 5 hodín za účasť na odbornej konferencii. Na tento účel vydáme certifikát.

Webová stránka projektu: http://helping-hand.hu/

Sledujte nás na Facebooku!


Novinky o projekte – máj 2019

Ako pomáha dieťaťu s ADHD, keď ho zapojíme do domácich prác?

Pre deti s ADHD a pre všetky deti vo všeobecnosti je dôležité, aby sa včas naučili, že aj ich účasť je dôležitá pre dobré fungovanie rodiny a domácnosti.

Zapájanie sa do domácich prác učí dieťa k zodpovednosti. Umožňuje dieťaťu získať zručnosti potrebné pre samostatnosť a uplatniť sebadisciplínu. Účasť na domácich prácach posilňuje nespočetné množstvo zručností potrebných pre zdravý rozvoj výkonných funkcií - vieme, že rozvoj týchto funkcií u detí so symptómami podobnými ADHD je rozhodujúci.

Rodina je jednota a vy musíte spolupracovať ako tím. Dieťaťu láskavo dajte na vedomie, že spolu so zvyškom rodiny tvoríme jeden tím, ktorého je členom, a to znamená, že spoločne nesieme zodpovednosť aj v rozdelení úloh.

Ak zveríte dieťaťu s ADHD nejakú domácu prácu, bude sa cítiť ako cenný, ba dokonca nevyhnutný člen tímu. Dieťa s ADHD častejšie prežíva sklamanie, pocit viny a frustrácie ako priemerné dieťa, takže pre neho veľa znamená, keď môže byť doma užitočný. Musíme mu zveriť úlohu, ktorú dokáže dobre zvládnuť. To mu dáva pocit úspechu a zvyšuje sebadôveru.

 • Pri distribúcii domácich prác vždy berte do úvahy vek, záujmy a schopnosti dieťaťa.
 • Naučte dieťa v malých krokoch, ako túto úlohu vykonávať. Napríklad, ak s ním chcete spoločne vešať bielizeň, najprv nech vyberie mokré oblečenie z práčky a prenesie k sušičke. Na úvod bude vešať iba ponožky, pekne ich ponaťahuje a vyhladí. Odtiaľto môžete postupovať krok za krokom. Zrozumiteľne objasnite dieťaťu každý krok. Zbytočne mu budete hovoriť, aby ponožky vešal krásne, ak nevie, čo máte na mysli. Ukážte mu to.
 • Pre menšie deti môžete vytvoriť farebné schémy, ktoré budú znázorňovať ich každodenné úlohy v domácnosti. Jednotlivé kroky si môžete ukázať pomocou ilustrácií. Pri väčších deťoch môže stačiť slovné vysvetlenie. Pravdepodobne im bude treba častejšie pripomínať jednotlivé čiastkové úlohy a skôr, ako budú môcť vykonať dané úlohy samostatne, budú ešte potrebovať pomoc. Povzbudzujte ich a oceňujte ich úsilie - aj keď zatiaľ nevykonávajú prácu tak,  ako by ste si priali.
 • Nastavte termín alebo časový rámec na dokončenie úlohy: „Chcem, aby si prestrel stôl kým veľká ručička na hodinkách prejde na 12-ku“, pre menšie dieťa „Chcem, aby si prestrel stôl kým veľká ručička ukáže na strop “alebo nastavte kuchynský časovač či presýpacie hodiny a do vypršania času si má dieťa pozbierať hračky alebo nakŕmiť mačku.
 • Nechajte svoje dieťa vyberať si z domácich prác. Úlohy môžete zatraktívniť tak, ak mu dovolíte spolupracovať s kamarátom alebo počúvať pri tom hudbu, či z domácej práce vytvoríte hravú súťaž.
 • Rodinná rada vytvorí priestor k tomu aby ste si určili a rozdelili úlohy, či diskutovali o probléme. To môže pomôcť deťom naučiť sa hovoriť o svojich obavách a nájsť logické riešenia. Spoločné rozhovory pomáhajú dieťaťu cítiť sa ako dôležitá súčasť rodiny. Takéto rodinné rady je dobré organizovať pravidelne.

Ako si vybrať z domácich prác? Najjednoduchším spôsobom je, zostaviť si spoločne s rodinou zoznam úloh, ktoré sa rozdelia, a určia, že kto čo a ako často má robiť.

Tu je niekoľko príkladov, aké úlohy možno použiť na zapojenie predškolákov:

Dieťa vo veku 2 - 3 roky si môže hodiť oblečenie do koša na bielizeň pred kúpaním. Neskôr si môže do šatníka vložiť oblečenie, ktoré samo pozbieralo zo sušičky - pomocou farebných ilustrácií môžete určiť, ktoré oblečenie kam patrí. Po jedle si môže dať vlastný príbor do umývadla a utrieť stôl. Vie si pozbierať hračky, utrieť prach, a dokáže samo spárovať ponožky.

Dieťa vo veku 4 - 5 rokov dokáže samo prestrieť stôl a po jedle ho upratať, pomôcť s varením, nakupovať, zalievať kvety, pomáhať s posteľnou bielizňou, triediť bielizeň, spraviť si jednoduchšiu desiatu alebo zložiť uteráky.

Nerobte nič pre dieťa, čo dokáže aj samo! Môžete mu pomôcť, ale nerobte to namiesto neho. To sa netýka iba domácich prác, ale aj obliekania, kúpania, balenia tašky a servírovania. Toto je najlepší spôsob, ako pomôcť rozvíjať výkonnú funkciu, teda systematickosť, sústredenosť a nezávislosť!

Zdroj: https://thetripclip.com/

Zsuzsa László: Dieťa v pohybe

Ukážeme vám ešte mnoho ďalších spôsobov na posilnenie výkonných funkcií v našich príručkách, ktoré pre Vás práve pripravujeme!

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o projekte, zaregistrujte sa, a budete pravidelne informovaný o aktualitách!

Sledujte nás na Facebooku!


Novinky v projekte - apríl 2019

Ako môže spolupracovať rodič a učiteľ v prospech dieťaťa?

Vzhľadom na to, že dieťa strávi väčšinu svojho času v materskej škole, jeho tamojšie úspechy a neúspechy, sociálne vzťahy sú rozhodujúce pre jeho vývoj a pohodu.

Jednou z najúčinnejších vecí, ktorú môže rodič dieťaťa s ADHD urobiť, je veľmi úzka spolupráca s učiteľom materskej školy, aby tým podporoval všetky úsilia, ktoré učitelia v skupine vynaložia v prospech dieťaťa s ADHD.

Práve preto je veľmi dôležité, aby rodič, ak si je vedomý, čo najskôr informoval učiteľa materskej školy, že správanie jeho dieťaťa nie je celkom priemerné. Ak je pedagóg na začiatku vedomý príčin neobvyklého správania, môže sa na túto úlohu pripraviť. Úprimný vzťah  rodičov s vychovávateľom v tejto oblasti vytvorí dobrú spoluprácu a otvorený vzťah pre budúcnosť a pomôže všetkým zúčastneným, dieťaťu, učiteľovi materskej školy, rodičovi a aj ostatným deťom v skupine.

Ak to  rodič neohlásí včas, riskuje:

 • že učiteľ materskej školy bude cítiť a myslieť, že dieťa sa preto správa takto, pretože jeho rodičia ho zle vychovávajú
 • učiteľ sa bude cítiť bezmocne a bude nahnevaný na rodiča;
 • nevedomky poskytuje rady rodičom v oblasti výchovy: prísnejšie pravidlá, potrestanie atď. - metódy, ktoré dobre fungovali pre ostatné deti;
 • rodičia dieťaťa budú neustále počúvať, aké zlé je ich dieťa, budú  sa cítiť vinný a aj nahnevaný za to, že nedostali skutočnú pomoc;
 • týmpádom nevznikne zmysluplná spolupráca medzi rodičmi a učiteľom, rodič sa bude schovávať pred ním a preruší tak všetky vzťahy s materskou školou.
 • dieťa bude považované za „zlé“ dieťa s dlhodobými negatívnymi následkami;
 • každému účastníkovi (dieťa, učiteľ) sťažuje chvíle strávené v materskej škole
 • predlžuje kognitívny proces, a tým oddiali aj včasnú pomoc.

Naopak, ak sa rodič včas  zdôverí učiteľovi, zdieľa s ním svoje  starosti, skúsenosti  a pozorovania o správaní sa dieťaťa, tým  

 • umožní pedagógovi prijať dieťa, pretože dieťa sa nespráva tak ako sa správa len preto  aby ho otravovalo, ale má to biologické príčiny;
 • zabrání dieťaťu, aby ho nazývali „zlým“ alebo „šašom“ skupiny (negatívny kruh);
 • môže ochrániť svoje vlastné  dieťa pred zlým štartom a zlyhaním;
 • umožní učiteľovi venovať pozornosť dieťaťu, zhromažďovať skúsenosti, kedy a v čom sa mu darí;
 • povzbudzuje pedagóga, aby bol kreatívny a vyskúšal aj rôzne nové metódy;
 • umožnuje materskej škole dopredu sa pripraviť na dieťa (pedagogický asistent, prepracovaný pracovný plán)

Syndróm ADHD má charakteristické vlastnosti, ale každé dieťa je jedinečné, originálna osobnosť, takže neexistuje  metóda, ktorá by dobre fungovala u každého. Ak však poznáte dieťa, môžete navrhnúť, dokonca aj spolu, také nástroje,metódy, ktoré u daného dieťaťa fungujú najefektívnejšie. Vyžaduje si to však samozrejme úprimnú a nepretržitú spoluprácu medzi rodičom a učiteľom.

Ako môže rodič najlepšie spolupracovať s učiteľom?

Pomôžme učiteľovi materskej škôly dozvedieť sa čo  najviac o dieťati.

 • Povedzte mu
  • jeho silné stránky (napr. je kreatívny a nápomocný a má dobrý zmysel pre humor);
  • čo ho zaujíma, v čom je talentovaný (napr. šikovne lezie na stromy,  má rád zvieratá, knihy a príbehy);
  • ako sa prejavuje jeho neobvyklé správanie (napr. často je impulzívny, nesedí v konverzačnom kruhu, neustále sa pohybuje, predstiera že nedáva pozor pri učení sa básničky a hrá sa, ale on si vlastne pozor dáva, ale TAKTO);
  • ktoré metódy u neho funfujú (odstúpenie zo situácie, pridelenie úloch, chválenie);
  • ďalšie dôležité zdravotné informácie o ňom;
  • ak dôjde k akejkoľvek zmene vo vašich rodinných pomeroch (smrť, rozvod, nehoda) - povedzte to, pretože to môže výrazne ovplyvniť jeho správanie.
 • Požiadajte o radu, čo môžete urobiť doma, aby ste vyriešili problém. Povedzte, na aký druh správania sa zameriavate doma, aby sa s vami mohli podeliť o svoje nápady a návrhy. Naučte sa spolupracovať s učiteľom. Nájdite riešenie počas rozhovorov, nezamerajte sa na problémy!
 • Požiadajte učiteľa materskej školy, aby vám okamžite povedal, či došlo k rozporu medzi deťmi aj možné zranenia. Je to dôležité, aby poprvé ste mohli kontaktovať dotknutého rodiča a informovať sa, či je dieťa v poriadku, a po druhé vášmu  dieťaťu viete  vysvetliť, čo urobil zle a čo by mohol urobiť lepšie, alebo inak.
 • Buďte aktívnejší v škôlke! Staňte sa členom rodičovskej komunity, doprevádzajte skupinu na výlety a zúčastnite sa podujatí materských škôl. Pri týchto príležitostiach máte nielen možnosť pozorovať, ako sa vaše dieťa správa, ale tiež mať možnosť vytvoriť si pozitívny vzťah s učiteľom.
 • Učiteľovi nerozprávajte len o problémoch. Povedzte aj to, keď vaše dieťa povedalo niečo pozitívne na učiteľa alebo o škôlke. Nájdite si čas a napíšte krátke poďakovanie pedagógovi.
 • Rešpektujte, že pedagóg má čo robiť, pracuje s niekoľkými rodinami a jeho čas je konečný, nemôže rozprávať sa len s vami, a vtedy  keď  to vy chcete. Už na začiatku si  objasnite najlepší  druh komunikácie s ktorým môžete hovoriť, keď to bude potrebné, ale nebudete ho vyrušovať pri plnení si iných úloch. Povedzte aj to, ako vás v prípade potreby najľahšie a najrýchlejšie zastihne.
 • Pri rozhovore s učiteľom by ste mali pamätať aj na správnu komunikáciu, rozprávajte o sebe, o vašej rodine, zdieľajte svoje myšlienky a pocity, venujte pozornosť slovám, ktoré používate. Nekritizujte, neobviňujte, pedagóga, pretože to ich núti obhajovať sa a výrazne poškodí váš existujúci dobrý vzťah.
 • Okrem budovania vzájomnej dôvery ubezpečte učiteľa materskej školy, že ak to uzná za vhodné a vy to viete zabezpečiť ( napr. starý rodičia vedia pomôcť) z času na čas viete zobrať dieťa skôr domov z materskej školy.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že priemerný učiteľ materskej školy nie je špeciálny pedagóg, a môže mať málo vedomostí o  ADHD a možnostiach zmeny správania. Možno už má skúsenosti ako zaobchádzať s deťmi s ADHD v skupine, ale tieto techniky nemusí poznať. Berte do úvahy aj to, že nie všetci učitelia sú otvorení k  spolupráci.

Buďme odvážni a úprimní, to ocení učiteľ a dieťa z toho vyťaží len maximum!

 Zdroje:

Dr. László Zsuzsa: Az örökmozgó gyerek

ADDitude Magazine: The Ultimate ADHD toolkit

V nadchádzajúcich príručkách vám ukážeme viac spôsobov, ako budovať a udržiavať dobrý vzťah medzi rodičmi a učiteľmi!

Ak sa záujímate o ďalšie podujatia projektu, prosím zaregistrujte sa na odber newsletter https://raabe.hu/helping-hand-hirlevel-feliratkozas/

Sleduj nás aj na Facebook –u!


Novinky o projekte - marec 2019

Pomoc pomocníkom - program HOPE

Poskytovanie emocionálnej podpory a nádeje rodičom a pomocníkom.

ADHD postihuje 5% detí celkovej populácie – najmenej toľko je diagnostikovaných. Takéto dieťa v rodine je veľkou výzvou, rodičia sú často vyčerpaní, cítia sa izolovaní, úroveň ich stresu je extrémne vysoká, mnohí z nich majú depresiu a pocit, že nemajú podporu pri výchove svojich detí.

Výskum ukázal, že napriek ťažkostiam, ktorým denne čelíme, dokážeme byť láskavejší, súcitnejší a vďačnejší voči iným, pomáha nám udržiavať naše fyzické a duševné zdravie, vďaka čomu sa budeme cítiť šťastnejší a spokojnejší vo svojom živote.

Program HOPE, vyvinutý pracovníkmi Univerzity Coventry a zapojenými rodičmi, ponúka osobné a digitálne školenia, ktoré pomôžu účastníkom sústrediť sa na svoje zdravie a pohodu, ako aj na svoj osobný a profesionálny život.

Kurzy sú založené na výsledkoch pozitívnej psychológie, sú postavené na základe terapie vedomej prítomnosti (mindfulness) a kognitívnej terapie správania.

Kurzy nie sú zamerané iba na ľudí s ADHD, ale môžu byť optimalizované pre rôzne skupiny klientov, ako napr. postihnutých s chorobami autizmus, rakovina, skleróza multiplex, depresia, HIV, demencia alebo blahobyt v práci.

Hlavné činnosti nahrávané s personalizovaným obsahom sú:

 • vedomá prítomnosť a relaxácia;
 • vytýčenie cieľov;
 • zvládanie stresu a únavy;
 • identifikácia individuálnych silných stránok;
 • denník vďačnosti;
 • sebaprijatie a sebaúcta;
 • riadenie hnevu a obmedzenie správania;
 • liečenie recidivity;
 • boj proti nonprofitným myšlienkam;
 • zdravý životný štýl (lepší spánok, zdravé stravovanie, fyzická aktivita).

Program HOPE poskytuje zúčastneným stranám vedomosti, zručnosti a sebavedomie, aby sa dokázali vyrovnať so životnými výzvami, frustráciami, strachmi, izoláciou a poskytuje im platformu pre komunitnú a sociálnu podporu jednotlivcov.

Výsledkom kurzu je zníženie úzkosti a depresie účastníkov, skvalitnenie života a zlepšenie ich duševnej pohody. Pamätajme, že rodič ktorý je duševne v pohode môže skutočne pomôcť dieťaťu prekonať ťažkosti s ADHD!

Jednoduché cvičenie vďakyvzdania:

Napíšte zoznam 3-5 vecí, za ktoré ste vďační. Môžu to byť malé, každodenné ale i väčšie veci. V ďalšom kroku odôvodnite, prečo ste za ne vďační. Môžete to robiť vo večerných hodinách alebo týždenne, po prípade so zapojením rodiny, zdieľaním s nimi.

Napríklad som vďačný, pretože sme sa dnes s deťmi tak dobre smiali. Som vďačný, pretože je dnes taký krásny slnečný deň po toľkom daždi. Som vďačný za úspešnú spoločnú dovolenku pri jazere Balaton.

Vysoká úroveň vďakyvzdania:

Napíšme list niekomu, kto nám urobil hlbokú pozitívnu zmenu v našom živote. Už písanie listu je skvelý pocit! Dokonca keď ho odovzdáme adresátovi, bude mať pre nás oboch obrovský vplyv!

Program HOPE ešte nie je k dispozícii v maďarskom jazyku, ale anglicky hovoriaci študenti sa môžu z času na čas uchádzať o bezplatné kurzy. Ďalšie informácie o programe nájdete na: https://www.h4c.org.uk/

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o projekte, zaregistrujte sa, a budete pravidelne informovaný o aktualitách!

Sledujte nás na Facebooku!


Projektové správy - február 2019

Výcvik pre pedagóga v materskej škole

Koncom januára  sa konal v Coventryne, tzv. „Join Staff Training“, bolo to školenie učiteľov materských škôl, ktorý  zorganizovala naša partnerská univerzita.

Počas päťdňového školenia sa zúčastnili 3 - 3 ľudia z partnerských škôlok, 2 z nadácie ADHD a 1 z vydavateľstva Raabe.

Počas školiaceho kurzu sa účastníci podrobnejšie dozvedeli, čo je ADHD, aké sú jeho príznaky, čo ho spôsobuje (a čo nie), aký má vplyv na deti a ako sa vývoj detí s ADHD líši od typického vývoja  detí.

Účastníci mali porozumieť dôležitosti kontroly a úlohy výkonných funkcií, akými metódami môžu pomôcť deťom s ich rozvojom. Počas kurzu, bol dôraz kladený na porozumenie a získanie praktických zásahov a stratégií na podporu každodenného života a dlhodobého úspechu dieťaťa so symptómami podobnými ADHD (napr. Zmena správania, vzdelávanie založené na sile, samoliečba, samoregulácia atď.), a aj na to, ako zabezpečiť inkluzívne vzdelávacie prostredie pre dieťa, ktoré je citlivé na zmyslové podnety.

Osobitný dôraz sa kládol, že kľúčom k úspechu je, aby rodič s učiteľom úzko spolupracoval na profesionálnom rozvoji dieťaťa. Spoločne viedli pravidelné konzultácie o použitých metódach, ktoré by boli najlepšie pre blaho dieťaťa. Účastníci sa okrem toho zoznámili s jednou z možných terapií, ergoterapiou (occupational therapy) a taktiež hosťujúca rečníčka, Sue Owen zdôraznila význam skríningu (zisťovanie skorých foriem ochorenia prostredníctvom testov) a vylepšenie rečovej terapie.

Profesor Andy Turner, hosťujúci rečník, predstavil program HOPE, ktorý pomáha rodičom postihnutých detí udržiavať ich pohodu.

Počas tréningu bolo možné navštíviť aj miestnu materskú školu, kde učitelia materských škôl mohli porovnávať rozdiely medzi anglickými a stredoeurópskymi systémami a metódami vzdelávania detí.

V záverečnej časti mali účastníci za úlohu, porozmýšľať, či by vedeli preukázať svoju schopnosť naplánovať a poskytovať školenia o programe pre ďalšie zainteresované strany (najmä pedagógov a rodičov).

Budúci mesiac budú implementovať vyššie uvedené školenia traja partneri materských škôl, počas ktorých učitelia a rodičia budú mať testovacie obdobie na zoznámenie sa s príručkou a otestovať jej použiteľnosť!

Získané skúsenosti začleníme do príručiek, ktoré budú k dispozícii zadarmo na našej webovej stránke!

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o projekte, zaregistrujte sa na odber noviniek!

Sledujte nás na Facebooku!


Novinky o projekte - január 2019

Čo má jesť dieťa s príznakom ADHD?

S blížiacimi sa Vianocami s plným stolom slávnostných jedál sa oplatí hovoriť o tom, aké jedlá by mali konzumovať deti s príznakmi ADHD.

Zdravé jedlo je liek pre mozog. Potraviny dobrej kvality môžu mať silný pozitívny vplyv na myslenie, pocity a správanie ľudí s ADHD, zlepšujú stabilitu ich nálady, zvyšujú zameranie pozornosti, budú menej rozptyľovaní, budú mať lepšiu výdrž, budú menej unavení do obedu a v skorých poobedňajších hodinách, a menej im budú chutiť sladkosti. Nezdravé jedlá však môžu mať negatívny vplyv na deti s príznakmi ADHD.

Načo sa máme sústrediť pri zostrojení jedálnička pre ľudí s ADHD?

Kvalita nad kvantitou. Vždy si vyberme kvalitné jedlo - a nie príliš veľa toho. Ľudia s ADHD, čiastočne aj kvôli ich impulzivite majú tendenciu konzumovať viac kalórií, než potrebujú, a ukázalo sa, že to predstavuje nebezpečenstvo pre mozog. Treba dbať na pitný režim! 70-80% mozgového tkaniva tvorí voda. Málo vody znižuje schopnosť myslenia a znižuje úsudok. Uistite sa, že vaše deti pijú dostatok vody každý deň.

Správny príjem bielkovín pomáha vyvážiť hladinu cukru v krvi, pomáha sústrediť sa, zlepšuje pamäťové funkcie, má účinky na zmiernenie stresu a poskytuje stavebné kamene pre zdravie mozgu. Vynikajúcim zdrojom bielkovín sú ryby, morčacie alebo kuracie mäso bez kože, strukoviny, surové olejnaté semená, zelenina s vysokým obsahom bielkovín, ako napríklad brokolica alebo špenát.

Odporúča sa uhľohydrátová strava s nízkym glykemickým indexom. Glykemický index ukazuje, ako rýchlo sa v tele absorbujú uhľohydráty z potravín. Sacharidy v potravinách s nízkym glykemickým indexom sa pomaly vstrebávajú a spôsobujú dlhodobý pocit sýtosti. Patria sem zelenina, ovocie a potraviny s vysokým obsahom vláknin. Je potrebné vyhnúť sa jednoduchým cukrom, majú veľmi vysoký glykemický index a nemajú prakticky žiadnu výživovú hodnotu.

Dobré tuky obsahujú esencie a sú nevyhnutné na udržanie zdravia. Mozgové tkanivo (okrem vody) obsahuje 60% tuku. Mali by sme sa vyhnúť zlým tukom, akýmkoľvek trans-tukom. Zdravé (polynenasýtené) tuky, najmä s vysokým obsahom omega 3 mastných kyselín, podporujú funkciu nervových buniek. Vyskytujú sa hlavne v losose, sardinkách, avokáde, orechu, ľanových a chia semienkach, a tmavozelenej listovej zelenine.

Strava má byť pestrá! Pokúsme zostaviť viacfarebné denné menu z rôznych prírodných jedál, ako sú čučoriedky, granátové jablko, tekvica hokkaido a červaná kalifornská paprika. Obsahujú vysoké hladiny antioxidantov.

Štúdie ukázali, že určité korenia a bylinky sú dobré pre mozog a podporujú schopnosť zmýšľania. Škorica pomáha udržiavať pozornosť a zlepšuje krvný obeh, rozmarín, tymian a šalvia pomáhajú pamäti, cesnak a oregano podporujú prísun krvi do mozgu.

Pri niektorých deti s ADHD je vhodné zvážiť bezlepkovú stravu, vynechať mliečne výrobky a sóju, ale v každom prípade je dobré ignorovať spracované potraviny, všetky formy cukru, náhrady cukru, sladidlá, konzervačné látky, umelé farbivá a prídavné látky do potravín.

Pokúsme si zaobstarať doma vypestované suroviny bez chemických látok, konzumovať mäso z voľného výbehu a z pastvín, bez hormónov a antibiotík. Je dobré prečítať si štítky na potravinách a ak neviete odkiaľ potraviny pochádzajú, alebo z čoho sú, tak si ich radšej nekúpte ani nejedzte.

Popri zdravom stravovaní je vhodné užívať rôzne výživové doplnky ktoré tiež môžu zmierniť príznaky ADHD u detí. Príjem zinku, horčíka a železa podporuje nervový systém, zatiaľ čo vitamíny B a D tiež prispievajú k optimálnej nervovej funkcii. Je dokázané, že pravidelné užívanie probiotík, ktoré pomáhajú črevnej flóre, majú tiež pozitívny účinok. O používaní výživových doplnkov a ich dávkovaní sa poraďte s odborníkom.

Zdroj: https://www.additudemag.com/slideshows/adhd-nutrition-brain/

Ak máte záujem o ďalšie podujatia projektu, prihláste sa k odberu správ!

Sledujte nás na Facebook-u!


SPRAVODAJ – december 2018

Čo má jesť dieťa s príznakom ADHD?

S blížiacimi sa Vianocami s plným stolom slávnostných jedál sa oplatí hovoriť o tom, aké jedlá by mali konzumovať deti s príznakmi ADHD.

Zdravé jedlo je liek pre mozog. Potraviny dobrej kvality môžu mať silný pozitívny vplyv na myslenie, pocity a správanie ľudí s ADHD, zlepšujú stabilitu ich nálady, zvyšujú zameranie pozornosti, budú menej rozptyľovaní, budú mať lepšiu výdrž, budú menej unavení do obedu a v skorých poobedňajších hodinách, a menej im budú chutiť sladkosti. Nezdravé jedlá však môžu mať negatívny vplyv na deti s príznakmi ADHD.

Načo sa máme sústrediť pri zostrojení jedálnička pre ľudí s ADHD?

Kvalita nad kvantitou. Vždy si vyberme kvalitné jedlo - a nie príliš veľa toho. Ľudia s ADHD, čiastočne aj kvôli ich impulzivite majú tendenciu konzumovať viac kalórií, než potrebujú, a ukázalo sa, že to predstavuje nebezpečenstvo pre mozog. Treba dbať na pitný režim! 70-80% mozgového tkaniva tvorí voda. Málo vody znižuje schopnosť myslenia a znižuje úsudok. Uistite sa, že vaše deti pijú dostatok vody každý deň.

Správny príjem bielkovín pomáha vyvážiť hladinu cukru v krvi, pomáha sústrediť sa, zlepšuje pamäťové funkcie, má účinky na zmiernenie stresu a poskytuje stavebné kamene pre zdravie mozgu. Vynikajúcim zdrojom bielkovín sú ryby, morčacie alebo kuracie mäso bez kože, strukoviny, surové olejnaté semená, zelenina s vysokým obsahom bielkovín, ako napríklad brokolica alebo špenát.

Odporúča sa uhľohydrátová strava s nízkym glykemickým indexom. Glykemický index ukazuje, ako rýchlo sa v tele absorbujú uhľohydráty z potravín. Sacharidy v potravinách s nízkym glykemickým indexom sa pomaly vstrebávajú a spôsobujú dlhodobý pocit sýtosti. Patria sem zelenina, ovocie a potraviny s vysokým obsahom vláknin. Je potrebné vyhnúť sa jednoduchým cukrom, majú veľmi vysoký glykemický index a nemajú prakticky žiadnu výživovú hodnotu.

Dobré tuky obsahujú esencie a sú nevyhnutné na udržanie zdravia. Mozgové tkanivo (okrem vody) obsahuje 60% tuku. Mali by sme sa vyhnúť zlým tukom, akýmkoľvek trans-tukom. Zdravé (polynenasýtené) tuky, najmä s vysokým obsahom omega 3 mastných kyselín, podporujú funkciu nervových buniek. Vyskytujú sa hlavne v losose, sardinkách, avokáde, orechu, ľanových a chia semienkach, a tmavozelenej listovej zelenine.

Strava má byť pestrá! Pokúsme zostaviť viacfarebné denné menu z rôznych prírodných jedál, ako sú čučoriedky, granátové jablko, tekvica hokkaido a červaná kalifornská paprika. Obsahujú vysoké hladiny antioxidantov.

Štúdie ukázali, že určité korenia a bylinky sú dobré pre mozog a podporujú schopnosť zmýšľania. Škorica pomáha udržiavať pozornosť a zlepšuje krvný obeh, rozmarín, tymian a šalvia pomáhajú pamäti, cesnak a oregano podporujú prísun krvi do mozgu.

Pri niektorých deti s ADHD je vhodné zvážiť bezlepkovú stravu, vynechať mliečne výrobky a sóju, ale v každom prípade je dobré ignorovať spracované potraviny, všetky formy cukru, náhrady cukru, sladidlá, konzervačné látky, umelé farbivá a prídavné látky do potravín.

Pokúsme si zaobstarať doma vypestované suroviny bez chemických látok, konzumovať mäso z voľného výbehu a z pastvín, bez hormónov a antibiotík. Je dobré prečítať si štítky na potravinách a ak neviete odkiaľ potraviny pochádzajú, alebo z čoho sú, tak si ich radšej nekúpte ani nejedzte.

Popri zdravom stravovaní je vhodné užívať rôzne výživové doplnky ktoré tiež môžu zmierniť príznaky ADHD u detí. Príjem zinku, horčíka a železa podporuje nervový systém, zatiaľ čo vitamíny B a D tiež prispievajú k optimálnej nervovej funkcii. Je dokázané, že pravidelné užívanie probiotík, ktoré pomáhajú črevnej flóre, majú tiež pozitívny účinok. O používaní výživových doplnkov a ich dávkovaní sa poraďte s odborníkom.

Zdroj: https://www.additudemag.com/slideshows/adhd-nutrition-brain/

Ak máte záujem o ďalšie podujatia projektu, prihláste sa k odberu správ!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - november 2018

Urob to - Nerob to! - Sila slov

Správna komunikácia je vo všetkých oblastiach života dôležitá, ako je to aj vo výchove detí a  rodičovstva. Mnohokrát sa ozývame alebo robíme také komentáre deťom, kvôli ktorým sa zneistia. Častokrát je oveľa jednoduchšie nakričať na dieťa, aby urobilo – alebo nerobilo to, čo robí, namiesto toho, aby sme s nimi spolupracovali a vytvorili príležitosti; hoci v niekoľkých dômyselne zvolených vetách môžeme uľahčiť spoluprácu, viesť ich a posilniť ich vieru v ich vlastné schopnosti.

Pozitívna komunikácia podporuje prijatie, empatiu, budovanie vzťahov a autonómiu dieťaťa. Nie je to jedno ako, alebo čo im hovoríme. Tu je niekoľko príkladov toho, ako to myslíme.

AKO POVEDAŤ:

 • Nazvite ho menom, uistite sa, že dieťa počúva. Môžete sa ľahko dotknúť jeho ramena. Dotyk dieťaťa by nikdy nemal byť neočakávaný alebo násilný. Nedotýkajte sa ho, ak sa mu to nepáči.
 • Ak to situácia dovoľuje, čupnite si k nemu, hľadajte očný kontakt, potom s ním porozprávajte.
 • Keď je dieťa rozrušené, najúčinnejším spôsobom jeho ukľudnenia je zachovať náš kľud. Ak sme rozrušení a zvýšime hlas, môže to dieťa ďalej stimulovať. Toto je presný opak toho, čo sme chceli dosiahnuť. Hovorme s dieťaťom jemne až potichu a zostaňme v pokoji. Nikdy nekričme na neho a nepoučujme ho, ak dieťa plače alebo zúri.

ČO POVEDAŤ:

 • Hovorme deťom presne to, čo od nich chceme, namiesto toho, aby sme im povedali, aby prestali alebo niečo nerobili.

o          Namiesto toho, aby sme povedali „Nebehaj!“ hovorme „Prosím ťa choď pomalšie!“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Nešprtaj si v nose,“ povedzme: „Prosím ťa prines  vreckovku.“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Nemôžeš ísť na dvor sa hrať, kým neuložíš hračky.“ povedzme: „Až si odložíš hračky, môžeš ísť na dvor sa hrať!“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Takto nerozprávaj!“ povedzme: „Prosím použi láskavé slová!

 • Namiesto nadávok poskytnime konštruktívne riešenia.

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Buď už ticho!“ povedzme: „Hovor tichšie!“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Ó, môj Bože, aký neporiadok si spravil!“ povedzme: „Vidím, že ste sa dobre hrali! Ako vám môžem pomôcť upratať? “

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Potrebuješ pomoc“? povedzme len: „Som tu, ak by si potreboval pomoc!“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Včera som ti už vysvetlil, ako to urobiť!“ povedzme: „Môžem ti ukázať, ako sa to robí inak.“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Mám vás rozsadiť?“ povedzme: „Potrebuješ krátku prestávku?“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Neplač!“ povedzme: „Vyplač sa kľudne!“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Všetko bude v poriadku!“ opýtajme sa ho: „Ako sa cítiš?“

o          Namiesto toho, aby sme povedali: „Nie je to také ťažké!“ povedzme: „Viem, že dokážeš urobiť i ťažké veci!“

Zdroj: -FB-

V príručkách, na ktorých práve pracujeme, sa dozviete o rôznych podrobnejších stratégiách k správnej komunikácii.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, zaregistrujte sa do nášho spravodajcu!

Sledujte nás na Facebook - u


PROJEKTOVÁ Správa – október 2018

ADHD správy, tipy, myšlienky

Október je mesiac povedomia o ADHD!

Počas tohto obdobia odborníci a organizácie zaoberajúce sa s ADHD pracovali na znížení stigiem spojené s ADHD syn., objasnili nedorozumenia a zdieľali čo najviac informácií o tejto vývojovej poruche.

Ľudia s ADHD, či už deti alebo dospelí, prechádzajú dostatočným utrpením, strachom a dokonca ponížením skôr, ako sú diagnostikovaní, môže sa vážne zraniť ich sebavedomie a často obviňujú samých seba za vlastné ťažkosti.

ADHD však nie je chybnou verziou normálnej. Nie je to chyba jednotlivca, alebo výsledok zlého rodičovstva, ani len ospravedlnenie za nezodpovedné správanie. Mozog človeka s ADHD funguje odlišne a s týmito rozdielmi existuje aj veľa silných stránok.

To, že sa „nesnažíš dosť tvrdo“ alebo „ak by si to naozaj chcel, určite uspeješ“, sú morálne diagnózy, úsudky, v žiadnom prípade ale nepomáhajú. Vôľa, najmä kritika, nemajú žiadnu liečivú silu na samotný ADHD syn..

Rozdiely v duševnom fungovaní vyžadujú liečbu rovnakým spôsobom ako iné známejšie, chronické alebo telesné choroby ako napr hypertenzia alebo krátkozrakosť. Tieto choroby sú viac rešpektované a jednoducho viac vnímané verejnou mienkou než choroby neurologického pôvodu, týto pacienti tak isto potrebujú liečbu, pomoc, podporu a žiadny úsudok.

Najhoršia časť porúch a rozdielov neurologického vývoja často nie je problémom samotným, ale výsledným sociálnym vylúčením, pohŕdaním, výsmechom, hanbou. Poruchy vývoja nervového systému postihujú mnoho ľudí, ale kvôli hanbe, stigmatizácii, ignorancii alebo nedostatku starostlivosti mnohí nikdy nevyhľadávajú, ani nedostanú pomoc.

Našťastie je stále viac a viac ľudí, ktorí tvrdo pracujú na tom, aby mali deti a dospelí s príznakmi ADHD lepší život. Musíme prijať naše vlastné problémy bez hanby alebo zaskočenosti a treba sa ohlásiť, keď niekto nás potichu nazve "bláznom" alebo "psychikom". Treba vystúpiť z tieňa hanby a stigmy, aby sme sa pripojili k stále rastúcemu hnutiu oslavujúcich duševnú rozmanitosť, aby sme si uľahčili životy dotknutých doma, v škole alebo na pracovisku. 

Počas mesiaca povedomia o ADHD môžete počuť od popredných svetových odborníkov o ADHD na: https://adhdexpo.com/expo2018/

Zdroj: https://www.additudemag.com/adhd-stigma-hallowell/


SPRAVODAJCA - september 2018

Môže byť ADHD darček?

Deti s ADHD žiaria. Sú inteligentné, zvedavé, temperamentné, ukecané, čestné, majú veľký zmysel pre humor, sú kreatívne, odvážne a vášnivé.

Deti s príznakmi ADHD sú otravné. Neustále rozprávajú, nevydržia sedieť v kľude, vždy povedia, čo ich napadne, robia to, čo im príde na myseľ, nemôžu venovať minútu pozornosť ničomu. Samozrejme okrem televízie.

O koľko znie lepšie ten prvý postoj, však? Oveľa jednoduchšie je akceptovať takéto dieťa!

Pozitívny postoj, postoj založený na základe silných stránok je presne taký – aby sme uvideli to najlepšie, nie to najhoršie. Aby sme chápali rozdielnosť a inakosť ako výhodu, to čo sme doteraz považovali za nevýhodu.

Prečo je to dôležité? Prílišné naliehanie na nedostatky dieťaťa môže byť veľmi škodlivé pre jeho sebaúctu. Deti, ktoré sú neustále upozorňované, nadávame na nich, ktorým stále pripomíname, že sú lenivé, hlúpe alebo zlé, skôr či neskôr tomu uveria. Budú tak zneistené, že zabudnú alebo nedokážu ani zistiť, v čom sú dobré alebo v čom by sa mohli vyniknúť . Prežívajú tieseň, sú znechutené a nakoniec skutočne dosahujú výsledky pod úrovňou svojich schopností.

Podstatne nejde o to, aby sme si nevšímali, čo robia niečo, čo je neprijateľné. Nesmieme stotožňovať činnosť s dieťaťom, treba objaviť jeho silné stránky, schopnosti a príležitosti.

Povzbudením, láskou a prijatím sa snažme vyťažiť z neho to najlepšie!

Tri klasické príznaky hyperaktivity, čo dnešná doba považuje za „zdravotné postihnutie“, ktoré sú uznávané za hlavné príznaky, znamenali kedysi človeku dokázať prežiť – v určitých sociálnych kontextoch sú však stále prospešné.

 • Ten, ktorý je stále v pohybe – je hyperaktívny - hľadá jedlo, prístrešie a iné dôležité veci.
 • Ten, ktorý neustále monitoruje všetky vonkajšie podnety - takže je ľahké ho rozptýliť - si všimne, čo môže byť pre prežitie škodlivé alebo prospešné.
 • Ten, ktorý rýchlo reaguje na vonkajší hluk a zmeny v priestore – teda je impulzívny - ten skoro zbadá i predátorov.

Silné stránky znamenajú intelektuálne, fyzické a medziľudské schopností dieťaťa, jeho kapacity, dispozície, záujmy a motivácie. Každé dieťa má iné silné stránky a schopnosti, a keď ho okolie alebo iné deti hodnotia či pochopia, na základe toho sa deti môžu učiť a rozvíjať.

Aké sú však vlastnosti týchto detí? Ktoré sú ich cnosti, na ktorých môžeme stavať vo svojom prípade?

Majme na pamäti ich dobré vlastnosti, obdivujme ich, pomáhajme im zachytiť tieto silné stránky do svojich plachiet!

Keď sa zameriame na slabé stránky a ťažkosti, vidíme samé sťažnosti, vytvárame len problémy. Keď sa zameriavame na silné a pozitívne stránky, vidíme príležitosti a vytvárame riešenia. V rovnakej situácii dávame rovnaké šance dieťaťu optimálne rásť.

Zdroje: https://www.additudemag.com/how-to-praise-a-child-with-adhd-parenting-done-right/

http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/files/2012/06/laszlozsuzsa-gyermekkorimagatartaszavarok2010.pdf

Thomas Armstrong: Tényleg ADHD-s a gyerekem? Jaffa Kiadó, Budapest, 2017

A collection of great CSS tools and resources can be found at html-css-js.com: code beautifier, cheat sheet, style generators, useful links etc.


Novinky o projekte - august 2018

Čo robiť ak sa dieťa bije?

Hnev je prirodzený ľudský pocit a nie nutne je zlý. Deti by sa však mali naučiť, aby ho vyjadrili produktívnym spôsobom, a potom opustili svoj hnev - tento krok je kritický na ceste k citovej dospelosti.

Deti s ADHD majú nespočetné množstvo ťažkopádnych rysov, tiež často zaostávajú za svojimi rovesníkmi v celkovom zaobchádzaní s frustráciou a spontánnymi emóciami.

Toto často vedie k nežiadúcemu správaniu dieťaťa. Ak si uvedomíme, že tento problém je súčasťou ADHD, môže nám to pomôcť udržať pokoj a pomôcť k lepšiemu správaniu dieťaťa. "Udrieť niekoho" je problém pre všetky deti, bez ohľadu na to, či ide o ADHD, alebo nie. Takéto správanie sa nedá tolerovať ani doma a ani vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách, preto predovšetkým rodičia musia zakročiť proti nemu. Nemôžeme vždy nájsť príčinu každej agresie, ale impulzívnym reakciám môžeme zabrániť alebo ich zmeniť.

Nasledujúci článok popisuje niektoré metódy, ktoré môžu pomôcť dieťaťu viesť jeho vlastne emócie a obísť "bitku". Nečakajme okamžité výsledky. Kľúčom k zmene stratégií správania je čas a vytrvalosť.

Určte problém. Po každé, keď je dieťa fyzicky agresívne, povedzte mu, aké to bolo, keď stratil kontrolu nad tým, čo urobil a čo môže robiť aj inak. Nehovorte mu "nebi sa", ale radšej spolu určte spôsob, ako by sa mohol ovládnuť, v prípade keď ho niečo znepokojí.

Príkladom sú otázky, ktoré môžu dieťa usmerniť;

 • Prečo si ho udrel?
 • Myslíš si, že si sa zachoval správne?
 • aké iné prijateľné metódy poznáš, keď sa nahneváš a musíš potlačiť svoj hnev (napr.; povedz to učiteľke materskej školy, vyjadri sa slovami, alebo len choď ďalej)
 • bola prítomná, medzi týmito metódami, bitka?
 • čo budeš robiť nabudúce?

Precvičujte si kritické situácie pomocou hraných rolí. Hranie rolí mení myseľ dieťaťa, ako keby cvičil fyzicky. Cvičenie pomôže dieťaťu pri vyostrených situáciách reagovať správne.

Pozitívne tvrdenie. Všímajte si a odmeňujte dobré správanie. Chváľte ho slovami, keď vidíte ako sa snažilo ovládnuť, alebo môžete tiež vymedziť konkrétne odmeny, ktoré si potom dieťa môže vyslúžiť za svoje dobré správanie. V tomto vám môže pomôcť vedenie zápisníka "dobrej vôle", kde môžete zaregistrovať momenty, keď sa mu podarilo ovládnuť svoje city - a nezaznamenávajte žiadne body počas dňa, keď sa mu nepodarí  obísť nejaký zlý skutok . Pozbierané body sa postupne dajú zameniť za väčšie odmeny.

Buďte vzorom. Ovládajte svoje vlastné emócie. Ak dieťa niekomu ublíži, bez žiadneho zjavného  dôvodu, alebo dostane záchvat zúrivosti pre nejakú maličkosť, zostaňte v pokoji. Vhodné reakcie (nadýchnutie sa zhlboka, kľudná, ale rázna reč namiesto kričania) môžu slúžiť ako vzor pre dieťa. Nekričte na neho, neudierajte ho z hnevu, pretože by to dieťa len zbytočne navádzalo k nesprávnej manipulácie s hnevom.

Naučte ho formulovať a vyslovovať svoje vlastné pocity. Deti často strácajú kontrolu nad sebou, ak nemôžu sformulovať  to, čo ich frustruje. Ale ak dokáže vyjadriť napríklad to,  "že je veľmi nahnevané", môže im to opätovne zabrániť v tom, aby sa ich hnev nezvrátil k násilnostiam.

Hnev je ukazovateľom niečoho, čo ale nie je poslednou stanicou. Naučte dieťa, aby sa zastavilo a premýšľalo, prečo je vlastne vôbec nahnevané. To umožní kontrolu nad jeho pocitmi a dokáže potom požiadať o pomoc.

Buďte empatický. Povedzte dieťaťu, že chápete prečo je nahnevané a aj viete, aké ťažké je ovládať agresiu. Ak dieťa pocíti, že ho chápete, bude menej pravdepodobné, že sa začne zúriť.

Obmedzte zábavnú elektroniku. Čím viac sa dieťa bude pozerať na televízor a hrať počítačové hry, tým skôr stratí čas a energiu na dôležitejšie aktivity a skutočné sociálne interakcie. Krátkodobé sledovanie televízoru mu neublíži, ale stanovte určite časové limity. Navyše, vyriešiť problémy mu násilné mediálne obsahy sledovaných programov nepomôžu.

Urobte si poznámky o kritických situáciách. Dokumentácia vám pomôže identifikovať  také príklady správania, ktoré vám umožnia zasiahnuť ešte predtým, než by sa tieto situácie mohli vymknúť spod kontroly.

Vyššie uvedené metódy môžu nielen ukončiť nežiaduce správanie, ale dokážu rozvíjať i potrebné zručnosti.

V príručkách, ktoré sa pripravujú, predstavíme podrobnejšie stratégie na riešenie agresie detí.
Zdroj:

https://www.additudemag.com/behavior-modification-helped-child-stop-hitting-at-school/ 

https://www.additudemag.com/stop-hitting/

https://www.additudemag.com/download/angry-child-teaching-emotional-control/?src=embed_link

https://www.fatherly.com/parenting/how-to-handle-a-violent-child/

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - júl 2018

Aký je skutočný „výkonný” vek detí s ADHD?

Zrelosť správania detí s ADHD často nedosahuje ich rovesníkov vo vykonávaní určitých funkcií. Rodičom a učiteľom je často nejasné, že dieťa, ktoré je inak ostré, nie je schopné samostatne pracovať na konkrétnej úlohe.

Ale aké sú tieto výkonné funkcie a prečo sú dôležité?

„Výkonné funkcie (kombinovaná výkonná a kognitívna kontrola) sú súbor kognitívnych procesov, ktoré sú potrebné pre kognitívnu kontrolu správania: k výberu a úspešnému ovládaniu správania, ktoré vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.
K výkonným funkciám patria základné kognitívne procesy, ako je kontrola pozornosti, kognitívna inhibícia, inhibičná regulácia, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita. Vyššie výkonné funkcie si vyžadujú súčasné používanie viacerých základných výkonných funkcií a zahŕňajú plánovanie a fluentnú inteligenciu (čiže odôvodnenie a riešenie problémov)”
 –Zdroj

Reálny vek výkonných funkcií je vek, v ktorom funguje mozog dieťaťa. Deti s ADHD sú 30 až 40 percent za svojimi rovesníkmi. To sa prejavuje ich emóciách, ovládaním ich tela, ich impulzov, ich spoločenského správania (alebo ich nedostatkom) a ich zrelosťou v prejavovaní. –Zdroj

Ak sú ich výkonné funkcie ohrozené, môže im to ovplyvniť výkon zložitých úloh, dodržiavanie rámcov a sťažiť takmer akékoľvek správanie viazané na cieľ.

Dotknuté deti majú ťažkosti s analýzou, plánovaním, organizáciou, začiatkom a ukončením úloh. Majú predovšetkým ťažkosti v prípade neúspešnosti, zabúdajú na komplexné príkazy s viacerými krokmi, a preto ich nedokážu dodržať. Len ťažko dokážu udržať v rovnováhe činnosti ako sú šport, zábava a vzdelávanie.

Ako môžeme pomôcť týmto deťom?

Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť ich výkonné funkcie. Za prvé, je veľmi dôležité pochopiť a prijať stav dieťaťa v ktorom sa nachádza. Toto je základ pre akúkoľvek zmenu či zásah. Deťom, ktoré zápasia s porušenou výkonnou funkciou, veľmi pomáha zabezpečenie správneho rámca, poriadok a pravidelnosť. Pre rodičov a učiteľov je veľmi dôležité, aby spolupracovali a aby mali spoločnú stratégiu. Spoločne by sa mali sústrediť na jeden problém, potom prejsť na ďalší. Pri výchove sú vhodné kontrolné zoznamy, denné kontrolné karty a systémy odmeňovania. Tiež pomáhajú časové limity pre rôzne aktivity. Ak deti chceme naučiť k novým veciam, je praktické, aby sme k postupu boli čo najpragmatickejší. Je dobre posilňovať sebavedomie dieťaťa a zdieľať ho s určitou radosťou či hrdosťou. Chváľte aj rozvoj ich osobnosti, a nielen ich výsledky vo vzdelávaní. 

Klasické bojové športy sú tiež veľkou pomocou pri vývoji výkonných funkcií, pretože vzájomne vyvíjajú disciplínu tela a mysle. Je dôležité vedieť, že narušenie výkonných funkcií nie je charakteristické len pre deti s ADHD, ale táto porucha môže byť aj samo diagnostikovaná. V príručkách, ktoré sú v príprave, uvedieme podrobnejšie príklady o rôznych stratégiách na posilnenie výkonných funkcii.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - jún 2018

Mýty a fakty o ADHD

Mýtus: Deti s ADHD sú všetky hyperaktívne.

Fakt: Niektoré deti s ADHD sú hyperaktívne, ale mnohé ďalšie deti s problémom pozornosti také nie sú. Deti s ADHD, ktoré sú nepozorné, a nie príliš aktívne, sa môžu javiť ako nemotivované alebo ako tzv. snílkovia.

Mýtus: Deti s ADHD nikdy nedávajú pozor.

Fakt: Deti s ADHD sú často schopné sústrediť sa hlavne na takú činnosť, z ktorej majú potešenie. Ale napriek všetkým snahám majú problém si udržať pozornosť, ak sa konkrétna úloha stane nudnou, či sa neustále opakuje.

Mýtus: Deti s ADHD sa dokážu správať lepšie, ak chcú.

Fakt: Deti s ADHD sa môžu pokúsiť urobiť všetko pre to, aby boli dobré, ale zároveň nedokážu sedieť v kľude, ostať ticho, či byť sústredené. Vyzerajú byť neposlušné, ale to neznamená, že zámerne konajú zle.

Mýtus: Deti nakoniec vyrastú zADHD

Fakt: ADHD je často problémom aj v dospelosti, takže neočakávajte, že vaše dieťa z tohto problému jednoducho vyrastie. Včasná liečba môže dieťaťu pomôcť pri liečení a zminimalizovaní príznakov ADHD.

Mýtus: Liečba pomocou liekov je najlepšou liečebnou cestou pre ADHD.

Fakt: Často sa ordinujú lieky na poruchy pozornosti, ale tieto sú zvyčajne na koncentráciu pozornosti, takže veľakrát to pre deti nie je nevyhnutne tá najlepšia voľba. Pre liečbu ADHD je najúčinnejšia multimodálna terapia: pohybová terapia, výchova, terapia správnej výchovy, domáca a školská podpora, cvičenie a správna výživa.

Zdroj:

https://www.helpguide.org/articles/add-adhd/attention-deficit-disorder-adhd-in-children.htm

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - máj 2018

Sila chvály

Deti s ADHD trvale zápasia s nedostatkom sebaúcty. Chvála pre takéto dieťa má obrovskú silu, preto učitelia a rodičia by mali vždy organizovať činnosti tak, aby dieťa mohlo robiť niečo dobré, aby z toho mohlo mať úspech a následne mohlo byť pochválené. Pre deti s ADHD je toto obzvlášť dôležité, pretože sa im všeobecne ujde rozhodne menej pozitívnych pripomienok: často sa na nich sťažujú, často musia naprávať veci a sú často potrestané pre ich "nepremyslené" správanie.

Povzbudenie a chvála dávajú deťom dôveru a budú schopné robiť veci, na ktoré si ani nepomysleli.

Súčasne je dôležité aj správne načasovanie chvál za dosiahnutie cieľa. Nemusíte, všetko čo dieťa robí, považovať za dobré, ale len vtedy, ak skutočne investoval dostatok snahy do onej činnosti. Pomôžme mu k úspešnosti aby sa potom vedel sám prekonať.

 Je dôležité pochváliť jeho úsilie a nie samotné dieťa. napr. "pracoval si veľmi tvrdo, aby si to spravil", a tiež aby adekvátna pochvala nasledovala bezprostredne po aktivite a ak je to možné tak, aby ju počuli i ostatné deti.

V prípade malých detí si stojí za to si zvážiť vytvorenie systému odmeňovania. Ak urobí niečo, čo od neho očakávame (ale ešte tak doteraz neurobil), môže získať bod, nálepku či žetón. Tieto kolekcie môžu byť zamenené za čokoládu alebo na také maličkosti, po ktorých dieťa túži.

Zdroj: Edward Hallowell M.D. Why Praise Is So Important for Children with ADHD

V príručke pre učiteľov materských škôl a rodičov, ktorá sa bude spracovávať v našom projekte "Pomocná ruka", poskytneme praktickú pomoc a nápady pre vzdelávanie detí s ADHD.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - apríl 2018

Je to ťažké pre učiteľa, ako aj pre rodičov - dieťa s ADHD vo verejnom vzdelávaní:

Vyvíjajme sa!

Dieťa s problémovým správaním má vplyv na ostatných a to často vytvára v skupine ťažké situácie. Učiteľ je bezradný a často len ďalej komplikuje situáciu v komunikácii medzi rodičom a učiteľom, pri nedostatku metód v pochopení povahy dieťaťa a zároveň pozadia ich problémov v určitých situáciách. V materskej škole na každom dieťati záleží. Učiteľ často nadarmo naznačuje rodičovi, že stojí za to preskúmať príčinu problémového správania dieťaťa, rodičia mnohokrát obvinia samotne učiteľky materských škôl, že nie sú profesionálky. A naopak, učitelia materských škôl a tiež aj ostatní rodičia obviňujú rodičov dieťaťa s problémovým správaním tak, že "nevedia správne vychovávať svoje dieťa". Ľahko dochádza v skupine k napätej atmosfére s vážnym emočným zaťažením pre všetkých.

Prvým krokom pri poskytovaní pomoci všetkým zainteresovaným je rozpoznanie špeciálnych potrieb dieťaťa a potreba profesionálnej podpory pre všetkých účastníkov vzdelávania.

Pripravené publikácie v rámci projektu "Helping Hand" sú určené pre rodičov a učiteľov materských škôl. Poukážu na to, ako sa dá lepšie komunikovať medzi účastníkmi vzdelávania a ako môžu dosiahnuť spoločné výsledky vo výchove detí s ADHD.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - marec 2018

Nie sú chorí, narodili sa len v zlom veku a na zlom mieste:

"Nie je prekvapujúce, že ADHD je v menej rozvinutých oblastiach ďaleko od civilizácie považované za skutočný poklad, jeho cenný prínos je v úspešnom love, čo je základom udržiavania druhov, ale v modernej spoločnosti ľudia s ADHD vedia ťažšie ustáť postavenie. Sú považovaní za menejcenných, pretože ich prostredie stigmatizuje a potláča, hovoriac, že vytŕčajú z rady a nie sú vhodní na vykonávanie určitých úloh. O koľko by im aj spoločnosti bolo lepšie, keby namiesto označení: snílek, nekľudný , horlivý, impulzívny, hyperaktívny by sa zamerali na ich vlastnosti, ako sú oduševnený, kreatívny, inovatívny, zvedavý, aký sú nadšený, ako ľahko sa dá zaujať ich pozornosť s novým stimulom, sú majstrami hyper-sústredenia sa, sú empatický (pretože vedia, aké je vytŕčať z davu), sú odhodlaný, zábavný a plný energie.

V príspevku "Dívány" zdieľajú dospelí s ADHD svoje skúsenosti s prínosmi tohto syndrómu:
https://divany.hu/eletem/2018/03/20/adhd_elonyei_pozitiv_oldalai/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, target="_blank" prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - február 2018

Čo viete o ADHD / problematickom správaní?

Ktoré sú tie problematické správania, s ktorými sa najčastejšie stretávate v každodenných situáciách a sťažujú váš život? Akým ťažkostiam musíte čeliť?

Aké typy podpory máte k dispozícii? (napr.: informácie o liečbe / kontakty, poradenstvo, konzultácie, zdravotná starostlivosť, psychológ, tematická skupina rodičov / rodičovské stretnutia, informácie o liekoch, atď.).

Aký druh podpory by pre Vás bol užitočný v budúcnosti? (napr.: buletíny, informačné publikácie, prednášky, vzdelávacie pomôcky, asistencia, školenie učiteľov, odborné stretnutia, supervízia, atď.).

V projekte Helping Hand (Pomocná ruka) chceme pripraviť príručky pre učiteľov materských škôl a rodičov, ktoré budú pomáhať a podporovať integráciu a prosperitu detí s ADHD v každodennom živote.

V prvej fáze projektu skúmame pomocou vyššie uvedených otázok dotknuté osoby čo vedia o tomto stave vo výchove, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich potreby, a dodať profesionálny obsah publikácií, ktoré budú vydané do konca tohto roku.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


Novinky o projekte - január 2018

Prečo sme sa zapojili do tohto projektu?

Stále viac a viac detí predškolského veku - ich podiel podľa niektorých vedcov až 5% - sú diagnostikované s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. V školstve je nespočetné množstvo maloletých detí, u ktorých nebola diagnostikovaná porucha správania. Deti s ADHD ťažko obsedia v triede, mávajú záchvaty hnevu a nemajú trpezlivosť vyriešiť ani jednoduchšie úlohy - často sú označené rodičmi aj učiteľmi za zlé deti v materskej/základnej škole.

Existujú dôkazy, že tí školáci, ktorí boli "problematickí" v materskej škole, budú problémoví aj na ostatných stupňoch školskej dochádzky - hoci príznaky ADHD boli dobre rozpoznateľné už aj v nižšom veku. Ak sa s nimi nebude správne zaobchádzať, môže im to spôsobiť celoživotný problém.

Ak deti dostanú včas vhodnú pozornosť a liečbu, stanú sa výkonnými členmi spoločnosti buď ako deti , alebo ako dospelí - často majú nadpriemernú inteligenciu alebo zručnosti.

Chceme našim projektom poskytnúť hmatateľné, praktické príručky a nástroje predškolským pedagógom a rodičom, pomocou ktorých budú vedieť správne podporovať tieto úžasné, ale často ťažko vychovávateľné deti.

Stav projektu, aktuálne udalosti – prvé začínajúce stretnutie projektu bolo v 29 - 30 januára 2018 v Budapešti, projektoví partneri: maďarský Raabe Klett Kft., ADHD Magyarország Alapítvány, ELTE Pedagogická fakulta Gustáva Bárcziho, Conventry Univerzity z Anglicka, Materská škola pri Debrecínskej Univerzite, Materská škola pri Spojenej škole v Rožňave a Rumunská asociácia Šípková Ruženka.

Očakávané udalosti projektu v blízkej budúcnosti: – Zmerať pomocou dotazníkov začiatočné znalosti pedagógov materských škôl a rodičov, a príprava materiálu na vydanie príručiek.


Články, zaujímavosti:

Hyperaktivita, ADHD, porucha pozornosti - Ako to rozpoznáme?
Psychologička Csilla Kálózi-Szabó cituje v článku príznaky hyperaktivity s nedostatkom pozornosti.

Dieťa s ADHD, alebo je ešte príliš malé?
Článok upriamuje pozornosť na špecifické riziká diagnózy ADHD.


Prihláste sa do nášho spravodajcu,aby ste čo najskôr mohli získať novinky!

Sledujte nás na Facebook-u!

Kontakt

Cím
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.


Telefon
Raabe projektmenedzsment:
(+36 1) 270 9352
Fax: (+36 1) 349-8773



Facebook